“Tabi, Tabi po!” – 5 Katotohanan Tungkol sa Nuno sa Punso, Inilahad

The 700 Club Asia Presents Nuno-Nuno Walking

“Tabi, tabi po!” “Huwag kang turo ng turo baka ka manuno.”

Nababanggit ang mga katagang ito tuwing may makikitang punso o mapapadaan sa liblib na lugar dahil sa takot na makatisod o makagambala ng mga lamang-lupa gaya ng nuno.

The 700 Club Asia Presents Nuno-Nuno 06

Ayon kay Simisim ng wheninmanila.com, ang nuno ay isa sa mga pinakakinatatakutang nilalang sa Pilipinas.

Sa darating na Biyernes Santo, malalaman ang katotohanan tungkol sa nuno. Inihahandog ng The 700 Club Asia ang Nuno, hango sa tunay na buhay ni Armand Valdez (ginampanan ni BJ Forbes), ang binatilyong hindi naniniwala sa mga nuno hanggang sa naranasan niya ang mga kakila-kilabot na mga pangyayari.

The 700 Club Asia Presents Nuno-Nuno 02

Batay sa karanasan ni Armand, narito ang ilan sa mga katotohanan tungkol sa nuno at sa kaya nilang gawin:

1. Totoo ang nuno. Sila ay kabilang sa mga ligaw na espiritung naninirahan sa mga lugar kung saan pinaniniwalaan ang kanilang presensya at kapangyarihan. Tinatawag silang “mapanlinlang na espiritu” ng 1 Timoteo 4:1. Hinihikayat nila ang mga tao na lumayo sa katotohanan at gawa ng Diyos. Ayon kay Nuno Co-Director Micah Basco, “Hindi ka man maniwala sa mga ganitong elemento pero kapag naniniwala ka sa Diyos laging mayroong mga kaaway na maglalayo sa ‘yo sa Kanya sa pamamagitan ng maling paniniwala at pananampalataya sa mga ganitong uri ng nilalang.”

The 700 Club Asia Presents Nuno-Nuno Leader

2. Bibigyan ka ng nuno ng yaman. Aakitin ka nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay na iyong inaasam-asam. Sa ganitong pagkakataon, ikaw ay kanilang lilinlangin at ililigaw palayo sa Katotohanan.

3. Nananakit ang nuno. Katulad ni Armand, kapag nakipag-isa ka sa kanila, at pagkatapos ay tinalikuran mo sila, ika’y kanilang pahihirapan hanggang sa mawala ang lahat sa’yo. Nais nilang ika’y makasama sa mga sumpa ng Diyos na pinataw sa kanilang mga nasa kadiliman dahil sila’y kampon ng demonyo. Ito ang dahilan kung bakit binilin sa atin ng Diyos sa 1 Corinto 10:20 na huwag tayong makiisa sa kanilang mga gawain.

The 700 Club Asia Presents Nuno-Armand Tortured

4. Hindi kaibigan ang nuno. Katulad ni Armand, naniniwala ang maraming tao na mayroong mga puti (pala-kaibigan) at itim (mapanganib) na nuno. Ngunit ang katotohanan, lahat sila ay galing sa kadiliman. Tulad ng sinabi ni Nuno Executive Producer Jo Rayton, “Pare-pareho lang sila. Hindi sila kaibigan.”

The 700 Club Asia Presents Nuno-Nuno Coming

5. Aangkinin ng nuno ang buhay mo. Sila’y mga oportunista. Kapag ika’y kanilang nalinlang, gagawin nila ang lahat para maangkin ang iyong buhay. Ang panukala ng demonyo ay mapanlinlang tulad sa kapangyarihan ng nunong magdulot ng kayamanan at kapahamakan. Ngunit, ang Katotohanan ay hindi nagbabago at laging nariyan para sa atin—aalisin ng Diyos ang lahat ng kasinungalingan, pandaraya at takot dulot ng mga espiritung ito. Kaya ng makapangyarihang Diyos na ika’y sagipin at panumbalikin ang lahat ng nawala at nasira sa’yo. “Ang kwentong ito [Nuno] ay tungkol talaga sa pagtatagumpay laban sa masasamamng espiritu,” ayon kay Rayton.

Ngayong Biyernes Santo, saksihan kung paano napalaya ng Panginoon ang isang taong nabihag ng mga nuno sa The 700 Club Asia, Abril 14, 6 PM sa GMA.

 

1 Comment

Leave a reply

required

required

optional