Watch the Webcast

As a partner of CBN Asia Inc., you help in broadcasting “The 700 Club Asia” to the Filipino… worldwide.

If you would like to become a partner, please visit this page to support CBN Asia.  Giving online, right now, is fast, safe, convenient and most importantly secure.

The 700 Club Asia showcases dramatized accounts of lives amazingly transformed by God’s words in the Bible. We feature life-changing testimonies, insightful and timely news features, interviews with celebrities, social figures, and experts in various fields.

Here is today’s webcast of The 700 Club Asia. We are praying God will speak to you and your family as you view our 1-hour shows everyday.

You can download our shows into your iPads, iPods and Tablets… click here for our podcasts.

And all past shows may be viewed by clicking here.


3,921 Comments

 1. Hi, how are you? I would like to ask a help thru prayer kasi iyong employer ko, Morton Salt which is located in Newark, California will be shut down or closed on December 31, 2016. So far, 9 years na ako doon since August 2, 2006 at napamahal sa akin iyong work ko as a Quality Control Lab Technician. My profession is Chemical Engineering at nagagamit ko naman iyong pinag-aralan ko. God gave me a wonderful experience in a said company. Marami na kong pinasukang work dito sa US since 2001 at doon ako tumagal ng husto. The company already announced its closure noong March 2013 and I feel very bad. Akala ko ay tatanda na ako doon until my retirement iyon pala ay hindi. 100 people in Morton Salt will be laid off. Please pray for my co-workers, too.

  Please pray for me na sana ay patnubayan ako ng Diyos sa paggawa ko ng resume, sa pagsagot sa interview, at sa paghahanap ng next employer. I watched the videos here at the website of 700 Club Asia at inspired ako sa mga success stories ng mga Christians. Their key of their success are trusting the Lord and giving their donations. Kahit sila ay gipit, nagawa nilang magbigay ng donations at binigyan sila ng magandang biyaya.

  Thanks and have a nice day always.

  • Maraming salamat Armando sa iyong panonood ng aming mga episodes at sa iyong feedback. Dalangin namin ang pagkilos ng Diyos sa iyong pag-apply ng bagong trabaho. Nawa ay pagkalooban ka ng ating Panginoon ng karunungan at katagumpayan sa lahat ng iyong gagawin. Dalangin din namin ang pag-supply at paggabay ng Panginoon sa lahat ng iyong mga katrabaho na mawawalan ng hanapbuhay. Nawa ay pagkalooban din sila ng Diyos ng bagong trabaho at matutunan ng bawat isa na lumapit at magtiwala sa Inyo. Patuloy Nyo pong pagpalain si Armanda higit pa sa kanyang inaasahan sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen! Magpakatatag ka Armando. Balitaan mo rin kami. God bless you!

 2. Jo Antonio

  Pls. pray po sa akin bayaw na si artzon dizon na mabigyan uli sila ng working visa at working permit sa canada.
  At patuloy siya magtiwala at manalig kay God. Salamat po

  • Jo, sabay nating idulog ito sa Diyos ng may pananalig sa Kanya. Panghawakan natin ang pangako ng Salita ng Diyos sa Marcos 11:24 “Kaya’t sinasabi Ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon”. God Bless you.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>