Wasak – April 7

“Wasak” Black Saturday, April 7
5:00 p.m. on GMA

Isang mang-aawit. Dalawang mukha ng pamumuhay. Tatlong kasalanan na hindi mabitaw-bitawan.

Sa murang edad ay namulat si Jonaver sa isang bagay: SEX. Dahil sa kamusmusang niloko at katawang inabuso, ang sex ay naging isang masayang laro para kay Jonaver. Dala-dala nya ito hanggang sa kanyang paglaki sa pag-aakalang ito ay normal at tama.

Sa kanyang pagtanda, pasan din ni Jonaver ang pamilya na umaasa sa kanya. At dahil pinagkalooban ng magandang tinig, gagamitin ito ni Jonaver upang maka-angat sa buhay at matulungan ang pamilya. Siya’y magiging isang Papuri singer na umaawit para sa Diyos. Iyon ang kanyang pangarap.

Ngunit kasabay nito ang pagdami ng kanyang BISYO at patuloy na pagka-adik sa sex. At kinalaunan, pati sa BAWAL NA GAMOT. Dahil dito’y mahihinto si Jonaver sa pag-awit. Hindi niya kayang talikuran ang imoral pamumuhay habang umaawit ng mga papuri. Ngunit isang pangyayari ang magbubukas ng pintuan upang muling masumpungan ni Jonaver ang dahilan kung bakit sya pinagkalooban ng tinig at pagkakataon upang muling umawit.

 

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 




 

 

Show archives

Show topics

Dear The 700 Club Asia

  • Prayer Center: We praise God for what He has done in your life and family. …
  • Prayer Center: Salamat sa pagshare, Zara. We will claim His words with you,…
  • zara: pls pray po ang cyst ng kapatid ko sa kidney na mawala na ,…
  • lani: Hello po sa lahat, thank you 700 club for having your websit…
  • Prayer Center: Thanks for sharing, Bernadette. The Lord will heal your sore…
  • Prayer Center: Salamat sa pagbahagi sa amin, Jen. "Datapuwa't hanapin muna…

Get our E-Newsletter

We would like to send you the CBN Asia Newsletter. Please type your email below and press the button now.