Home » The 700 Club Asia (Page 2)

 
 

Show archives

Show topics

Dear The 700 Club Asia

  • Prayer Center: Ang lahat ng papuri kay Jesus! Salamat sa pagshare, Eleonor.…
  • Prayer Center: Kaisa mo kami sa pagpray, Prez. Healing in the name of Jesu…
  • Prayer Center: Salamat sa pagshare, Edwina. Walang imposible kay Jesus. Ay…
  • Prayer Center: Salamat sa pagshare, Marge. Sa pangalan ni Hesus may kagalin…
  • Prayer Center: Purihin ang Panginoon sa buhay mo Jane. Ayon sa Kanyang sali…
  • Jane: Good day to cbn Asia! Ako po ay nagppsalamat ky lord at bini…

Get our E-Newsletter

We would like to send you the CBN Asia Newsletter. Please type your email below and press the button now.