Forgiven and Forgave : Dolphy Jr.

One of the sons of Comedy King Dolphy, Rodolfo “Dolphy Junior” Quizon, Jr., had been imprisoned and was given a parole after 18 years. Behind prison bars is where Dolphy Jr. surrendered his life to Jesus Christ.

Comments

comments

 
 

Show archives

Show topics

Dear The 700 Club Asia

  • Prayer Center: Tama ito Lea dahil sinasabi din sa atin ng Kaniyang salita s…
  • Prayer Center: Oo Monching, sinasamahan kita sa panalangin upang hanapin an…
  • Prayer Center: Monching kagalakan namin na samahan kayo sa pananalangin sa …
  • Prayer Center: Jennifer kami ay nagagalak sa pagsunod mo kalooban ng Pangin…
  • Prayer Center: Jhun, maraming salamat sa pagkakataong ito na dinalaw mo ang…
  • Prayer Center: Salamat Reo sa pakikiisa mo sa gawain ng the 700 Club Asia. …

Get our E-Newsletter

We would like to send you the CBN Asia Newsletter. Please type your email below and press the button now.