P.U.S.H. Pilipinas – Day 4

NEGOSYO, KAHIRAPAN, at MEDIA

Sabi nila, ang sagot daw sa kahirapan: pagnenegosyo. Gaano ito katotoo sa mga sumubok mamuhunan? Handog natin ang mga kuwentong rags to riches na siguradong kapupulutan mo ng aral.

Sabi nila, you are what you watch, listen, and read. Sinusuri mo ba ang iyong mga napapanood sa TV at sine, napapakinggan sa radyo, at nababasa sa libro, dyaryo, atmagazine? Gaano tayo kaingat sa pagkonsumo ng impormasyon at mapaglilibangan mula sa media?

Ang mga isyung ‘yan ang ating tatalakayin sa aming espesyal na prayerthon, PUSH Pilipinas: Pray Until Something Happens.

The 700 Club Asia (June 14, 2012 broadcast)

Comments

comments

 
 

Show archives

Show topics

Dear The 700 Club Asia

  • Prayer Center: Itinatas namin sa panalangin ang iyong prayer concern Jane.T…
  • Prayer Center: Hello Jigs, maari mong mapanood ito sa www.cbnasia.org/media…
  • Prayer Center: Hello Catherine, kagalakan namin na masamahan ka namin sa pa…
  • Prayer Center: Tama ito Lea dahil sinasabi din sa atin ng Kaniyang salita s…
  • Prayer Center: Oo Monching, sinasamahan kita sa panalangin upang hanapin an…
  • Prayer Center: Monching kagalakan namin na samahan kayo sa pananalangin sa …

Get our E-Newsletter

We would like to send you the CBN Asia Newsletter. Please type your email below and press the button now.