P.U.S.H. Pilipinas – Day 4

NEGOSYO, KAHIRAPAN, at MEDIA

Sabi nila, ang sagot daw sa kahirapan: pagnenegosyo. Gaano ito katotoo sa mga sumubok mamuhunan? Handog natin ang mga kuwentong rags to riches na siguradong kapupulutan mo ng aral.

Sabi nila, you are what you watch, listen, and read. Sinusuri mo ba ang iyong mga napapanood sa TV at sine, napapakinggan sa radyo, at nababasa sa libro, dyaryo, atmagazine? Gaano tayo kaingat sa pagkonsumo ng impormasyon at mapaglilibangan mula sa media?

Ang mga isyung ‘yan ang ating tatalakayin sa aming espesyal na prayerthon, PUSH Pilipinas: Pray Until Something Happens.

The 700 Club Asia (June 14, 2012 broadcast)

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
 

 

Show archives

Show topics

Dear The 700 Club Asia

  • Prayer Center: Ang lahat ng papuri kay Jesus! Salamat sa pagshare, Eleonor.…
  • Prayer Center: Kaisa mo kami sa pagpray, Prez. Healing in the name of Jesu…
  • Prayer Center: Salamat sa pagshare, Edwina. Walang imposible kay Jesus. Ay…
  • Prayer Center: Salamat sa pagshare, Marge. Sa pangalan ni Hesus may kagalin…
  • Prayer Center: Purihin ang Panginoon sa buhay mo Jane. Ayon sa Kanyang sali…
  • Jane: Good day to cbn Asia! Ako po ay nagppsalamat ky lord at bini…

Get our E-Newsletter

We would like to send you the CBN Asia Newsletter. Please type your email below and press the button now.