P.U.S.H. Pilipinas – Day 4

NEGOSYO, KAHIRAPAN, at MEDIA

Sabi nila, ang sagot daw sa kahirapan: pagnenegosyo. Gaano ito katotoo sa mga sumubok mamuhunan? Handog natin ang mga kuwentong rags to riches na siguradong kapupulutan mo ng aral.

Sabi nila, you are what you watch, listen, and read. Sinusuri mo ba ang iyong mga napapanood sa TV at sine, napapakinggan sa radyo, at nababasa sa libro, dyaryo, atmagazine? Gaano tayo kaingat sa pagkonsumo ng impormasyon at mapaglilibangan mula sa media?

Ang mga isyung ‘yan ang ating tatalakayin sa aming espesyal na prayerthon, PUSH Pilipinas: Pray Until Something Happens.

The 700 Club Asia (June 14, 2012 broadcast)

Comments

comments

 
 

Show archives

Show topics

Dear The 700 Club Asia

  • Prayer Center: Prez, maraming salamat dito sa panalanging ipinagkatiwala mo…
  • Prayer Center: Jennifer, salamat sa pagdalaw sa aming website. Tunay nga an…
  • Prayer Center: Cheng, salamat sa pagbisita mo sa aming website. Kami'y nagp…
  • Prayer Center: Advanced happy birthday sa iyo Gie. Do not forget to thank G…
  • gie: Thanks sa Nov.21 sa friday na birthday ko.God bless.i claime…
  • cheng: hello po 700 club isama niyo po ako sa panalanagin ko na naw…

Get our E-Newsletter

We would like to send you the CBN Asia Newsletter. Please type your email below and press the button now.