Ano ang kahalagahan ng Wika at Nararapat na ito ay Ipagdiwang?

buwan ng wika

Here’s an English version of this post on “Buwan ng Wika”

Agosto ang tinatawag na Buwan ng Wika sa Pilipinas.

Ipinagdiriwang ito alinsunod sa Proclamation No. 1041 na pinirmahan ng dating Pangulo Fidel V. Ramos noong 1997.

Pero ano nga ba ang kahalagahan ng wika at kailangan pa itong bigyang pugay?

Ang pagbibigay pugay sa wika ng isang bansa ay pagbibigay pugay din sa pagkakakilanlan, kultura, at pinanggalingan nito.

Ang Filipino bilang pambansang wika ng Pilipinas ay sumasalamin sa pagiging Filipino at sa kultura nito. Sabi sa languagemagazine.com, isinalin mula sa wikang Ingles, “mahirap intindihin ang isang kultura kung hindi mo alam wika nito dahil ang wika mismo ang nagtuturo sa kultura ng isang partikular na grupo.”

Hindi lang ‘yan.

Sabi ng ncca.gov.ph na isinalin mula sa wikang Ingles, “napapagtibay ng isang tao ang kanyang pagkakakilanlan bilang Filipino sa tuwing ginagamit at pinagyayaman nito ang kanyang pambansang wika.”

Sa tuwing niyayakap ng isang Pilipino ang kanyang wika, hindi lang nito napapagyaman ang kanyang kultura. Nakakatulong din siya sa pag-unlad ng kanyang bansa.

Kung titingnan sa Bibliya, mahalaga ang wika sa pagkakaisa ng isang bansa. Mababasa sa Genesis 11:1-9 kung paano nagkakaisa sa kanilang adhikain ang ang mga tao noong unang panahon dahil mayroon silang iisang wika.

Pero nagawa man nilang magtayo ng tore na napakataas para sa ikasisikat nila, nakita naman ng Diyos ang tunay na kalagayan ng puso nila. Dahil doon, binigyan sila ng Diyos ng iba’t ibang wika at ikinalat sila sa buong kalupaan (Genesis 11:3-9)

Makikita istoryang ito kung paano nagkakaisa ang mga tao sa pamamagitan ng wika. Ipinapakita din nito na ang pagkaka iba-iba ng wika ay maaring magresulta sa gulo at hindi pagkakaintindihan.

Pero darating ang panahon kung saan hindi na mahalaga kung ano pang iyong wika. Ayon sa FIlipos 2:10-11 ADB, “…sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”

Nangangahulugan lang na sa bandang huli at magkakaisa ang lahat sa pangalan at kadakilaan ng Panginoong Hesus, ano pa man ang iyong wika, kultura, o pinananggalingan dito sa mundo.

Sa ngayon, ang pagbibigay-pugay sa wikang Filipino ay pagpapasalamat sa biyaya ng wika na nagbubuklod sa mga Filipino. Purihin ang Diyos sa biyayang ito!

Kailangan mo ba ng kausap? Tawagan kami sa 737-0700, kung nasa Metro Manila ka. Kung nasa labas ka ng Metro Manila o ng Pilipinas, maaari mo kaming maabot sa CBN Asia Prayer Center.

2 Comments

Leave a reply

required

required

optional