Can We Trust the Claims of the Bible?

CBN.comHow can I trust the claims of the Bible?

That is a great question! Let me answer it this way … If you bought a new iPhone, you’d probably sit down at some point and read the instruction manual written by its makers. Likewise, it’s good to understand your instruction manual for life—the Bible.

Humanly speaking, it doesn’t seem possible for the Bible’s 66 different books, written over 1,600 years by more than 30 authors, to all be true, does it? But then again, the Bible isn’t an ordinary book.

2 Timothy 3:16 reminds us, “All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness.” The Bible was inspired by the Creator—the One who made you.

Perhaps you’re shaking your head and mumbling, But how do I know that the Bible is true? Well, the same way that you know if the iPhone instruction manual is true—you put your trust in it, follow the directions, and see if what it says works.

A great place to start checking out the claims of the Bible is in the Book of John (it’s in the Bible). You may also want to read More than a Carpenter by Josh McDowell and A Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence of Jesus by Lee Strobel. Like you, both of these men were unsure if the Bible and the words of Jesus Christ could be trusted. What they found is written in their books.

Understanding the truths of the Bible will make a difference in how you view life. The other day I read a bumper sticker that said, “God is my co-pilot; we went to the mountains, and I ate him.” This message does not ring true with what the Bible reveals about God and the mountains.

Romans 1:20 says, “For since the creation of the world God’s invisible qualities—His eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse.”

Recently I went on a weekend getaway to the mountains and witnessed some of God’s invisible qualities. I was in awe at the mountaintop beauty as it pointed me to The Designer. As the morning fog lifted one day, I saw a breathtaking panoramic view of creation that revealed a microscopic picture of the power of God.

There’s only one way that you can know if the Bible is true: Check it out. Try reading it for yourself and put into practice what it says. I think you’ll discover an authentic message that can bring sense to your life.

By Mary May Larmoyeux , Guest Writer

5 Comments

 • tunay at buhay ang Salita ng Diyos…dahil sa aking pagsunod sa mga simpleng utos ng Panginoon…marami ang nagbabago…magbasa lang tayo lagi at hingin natin yung wisdom na meron Siya..bibigyan nya tayo…at strength para magawa natin ito. unti-unti magkaroon na tayo ng Christlike character…:-)

  • May, kami ay nagagalak sa pagbabahagi mo ng iyong buhay bilang isang Kristiyano. Ito ay nakapagbibigay kalakasan at inspirasyon. Magpatuloy ka hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. Panalangin namin na matagpuan Niya tayo na laging nagatatapat at nagsusumikap na sumunod sa Kanyang kalooban. God bless you.

 • nayse

  Salamat po sa kasagutan..Opo lalo po akong naiinspired sa pagbabasa nito. Mas nabibigyan ko na po ng panahon ang pagdarasal at pagbabasa sa word of God. Dalangib ko po na gabayan ako ng Panginoon at tulungan sa aking mga pangangailangan at dinggin ang aking hinihingi sa kanya.Salamat po

 • nayse

  Magandang gabi po! Ako po ay nagbabasa ng bibliya at habang tumatagal ng aking pagbabasa ay lalo po akong na iinspired dahil sa bawat text po na aking nabasa ay makabuluhan po. Tama po ba ang aking paraan sa pagbabasa na bubuksan ko po ito at kung ano po ang mabuksan ko ay babasahin ko ito at intindihin? Ang aking pagbabasa po kasi ay may kasagutan sa aking mga katanungan sa Panginoon minsan po may pagkakataon na mauulit po ang texto na aking binasa at nasisiyahan po ako ng labis. Sa totoo po noon hindi po ako masyadong nagbabasa nito ngunit dahil nakita ko po ang resulta ay gumagana po ako.Halos buong araw ko po ay binigyan ko talaga ng oras ang pagbabasa nito dahil po sa tulong ng HOly Spirit ay talagang makikita ko po ang kasagutan. Ang dinadasal ko po sa Panginoon na mas bibigyan pa nya ako ng lakas upang mas lalo pa akong magpupursige sa pagbabasa nito.Sana po ay mapaliwanagan ako sa aking katanungan..Salamat po.

  • Hi Nayse, Salamat sa pagbisita mo at feedback mo sa ating website. Tama ang iyong ginagawa dahil kalakasan sa ating spiritual ang pagababasa ng Biblia. Gawin mo lamang ang pinagagawa ng Dios. Pagpalain ka ng Dios!

Leave a reply

required

required

optional